2011

 • Ett nordiskt rum. Historiska gemenskaper från Baltikum till Barents hav Ett nordiskt rum. Historiska gemenskaper från Baltikum till Barents hav
  Publicerad: 2011-06-16
  RJ:s årsbok 2011/2012, Ett nordiskt rum, vrider och vänder på Norden. Årsboken utsträcker det nordiska i sydöstlig riktning, men undersöker också den exotiska periferin norr om norr. Med stora övergripande penseldrag, både historiskt och i nutid, och med nedslag i belysande detaljer målas ett nordiskt rum upp som är på en gång välbekant och helt nytt. Läs mer
 • Christiania - ett alternativ fyller 40
  Publicerad: 2011-10-05
  I år är det 40 år sedan Christiania bildades, och allt sedan hösten 1971 har folk vallfärdat till de före detta militära barackerna för att med egna ögon betrakta de alternativa. Ett par år efter själva ockupationen, 1973, gav den socialdemokratiska regeringen Christiania status som ett socialt experiment. I dag lever cirka 900 människor i Christiania. Och i lagarna kom också boken Space for Urban Alternatives? Christiania 1971-2011 ut. Den är redigerad av Håkan Thörn, Catrin Wasshede och Tomas Nilsson, som bjudit in forskare att diskutera allt ifrån områdets historia, vardagslivet och själva synen på det alternativa. Läs mer
 • Kristen manlighet i en ny tid
  Publicerad: 2011-09-21
  Yvonne Maria Werner slutrapporterade för en tid sedan sitt projekt om kristen maskulinitet. Det har nu resulterat i en monografi, utgiven av Leuven University Press. I boken diskuteras de frågor som presenterades i slutrapporten. Läsaren möter katolska och protestantiska män som under 1800-talets mitt kämpade med sin kristna tro och samtidens idéer om manlighet. Vid denna tid började religion allt mer att betraktas som en privatsak, ja, till och med som något som hörde till en kvinnlig sfär. Werner diskuterar detta och visar på vikten av att analysera religion för att förstå den samtida genuskonstruktionen. Läs mer
 • Siri Derkerts 1900-tal fascinerar
  Publicerad: 2011-09-14
  Att alltid göra och tänka olika, heter en bok om Siri Derkert som nyligen kommit ut. Den är frukten av ett samarbete mellan Kungliga biblioteket (KB )och Moderna Museet, som ju nyligen avslutat en stor utställning med Siri Derkerts konst. Från KB:s sida utgick projektet från organiserandet av Siri Derkerts personarkiv som donerades tillsammans med hennes son Carlo Derkerts arkiv 2009. Här finns brev, manuskript, anteckningar, resedagböcker, fotografier och dessutom material från en rad av de organisationer som Siri Derkert engagerade sig i: Fogelstad, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Konstnärernas Riksorganisation. Därtill har arkivet försetts med pressmaterial och ljudupptagningar. Läs mer
 • På djupet om bantuspråk
  Publicerad: 2011-08-29
  Också den som inte vet särskilt mycket om afrikanska språk har säkert hört talas om xhosa – språket med klickljud – och swahili. Båda tillhör bantuspråken, de språk som talas i större delen av södra Afrika. I en nyligen utgiven antologi kan den intresserade få reda på mer om bantuspråken och dess uppbyggnad. Läs mer
  Visa fler