2012

 • Nya perspektiv på social rörelse
  Publicerad: 2012-12-07
  Pernilla Jonssons och Silke Neunsingers bok om hur kvinnorörelsen finansierades bidrar på många sätt till nya perspektiv. Enligt Michael Hanagan vid Vasser College är detta en rikt dokumenterad bok som bör vara av intresse för alla som studerar sociala rörelser. Läs mer
 • Organizations and the Bioeconomy
  Publicerad: 2012-11-28
  Life science beskrivs ibland som nästa megaekonomi, efter bilindustrin och datorindustrin. Alexander Styhres bok Organizations and the Bioeconomy - The Management and Commodification of the Life Sciences (Routledge Studies in Management, Organizations and Society, 2012) presenterar hans forskning kring hur life science-expertis kan omsättas till nya produkter och tjänster, dvs. hur vetenskaplig kunskap kommersialiseras. Läs mer
 • Stockholms Slott under Frihetstiden
  Publicerad: 2012-11-14
  "Ett imponerande arbete. Såväl till omfång som till innehåll", så skriver Leif Stenholm om Bo Vahlnes bok Frihetstida inredningar på Stockholms Slott. Om bekvämlighetens och skönhetens nivåer, utgiven på Balkong förlag med stöd av RJ. Det är en tung bok, och den som vill kan höra Bo Vahlne presentera den 20 november. Läs mer
 • Heliga Birgitta für alle Heliga Birgitta für alle
  Publicerad: 2012-10-25
  Internationaliseringen av svensk forskning debatteras för tillfället här på sidan, liksom annorstädes. Det finns emellertid flera sätt att internationalisera forskningen. Ett sätt som man kanske mer sällan tänker på är översättningar. Riksbankens Jubileumsfond försöker underlätta detta genom en rad insatser. Det handlar om att hjälpa till med språkgranskning och översättning, men det handlar också om att översätta källor, det vill säga att förbättra forskningens infrastruktur. Ett exempel på detta är utgivningen av den heliga Birgittas uppenbarelser. Nu finns de i tre volymer på engelska, möjliga att beforska för fler än svenskspråkiga. Läs mer
 • Att tänka med kroppen
  Publicerad: 2012-10-17
  Man tänker med både kroppen och sinnena skriver David Dunér i sin senaste bok om tänkandets historia. Boken är slutpunkten för ett projekt om Christopher Polhem som Riksbankens Jubileumsfond finansierat. Dunér är dessutom aktuell med en översättning av sin avhandling om Swedenborg. Den belönades med översättningspriset Pro Lingua, som RJ inrättade och delade ut under ett antal år för att stärka svensk forsknings internationalisering. Läs mer
  Visa fler