RJ Sabbatical

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag för att forska färdigt och för att skriva synteser.

En grupp forskare som inte ägnats uppmärksamhet är de många mycket kvalificerade lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap. För många av dem har forskningstiden ätits upp av undervisning och administration.

RJ vill att fler forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, både tidskriftsartiklar och längre alster, driva sina teser längre och djupare och därmed också sprida sina resultat i vidare kretsar än de som nås av de vetenskapliga fackpublikationerna. Vi vill dessutom att forskare ges reella möjligheter att sammanfatta sina resultat i större verk och synteser. Därför har RJ skapat en ny stödform: RJ Sabbatical.

RJ Sabbatical bekostar forskning på tre månader till ett år för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten.

Forskningstiden ska ägnas antingen åt att slutföra pågående vetenskapliga arbeten eller att skriva större verk eller synteser. Stödet avser att möjliggöra forskning på hela den tid som anställningen omfattar, varifrån undantag endast görs för doktorandhandledning.

Satsningen är en försöksverksamhet i tre år med sammanlagt tre ansökningstillfällen, 2014, 2015 och 2016.

Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf
Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf
Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf

RJ Sabbatical ska användas för forskning och för editionsprojekt. Man kan även söka medel för utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering open access samt till produktionsstöd.