Slutredovisning

Samtliga projektledare för RJ:s projekt, program, infrastruktur för forskning och forskningsinitiering ska skicka in en ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning.

De vetenskapliga slutredovisningarna från projekt, program och infrastruktur för forskning läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats. Slutredovisningarna från projekt läses dessutom av beredningsgruppens ledamöter. 

För RJ är det viktigt att redovisa resutat av forskningsstödet både för styrelsen och för beredningsgruppernas ledamöter, men också för andra intressenter och allmänheten.