Forskningsinitiering

Vetenskaplig och ekonomisk redovisning av anslaget ska ske senast ett år efter beslutsdatum vilket framgår av beslutet.

Redovisningen ska göras av projektledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in”. Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även sändas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut på RJ:s webbplats. Redovisningen ska göras både på svenska och engelska, och omfatta minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg). Enklast är att författa och färdigställa redovisningen i ett word-dokument, som därefter klistras in. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiver, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.