Open access

För att möjliggöra för forskare att publicera sina resultat med open access ger RJ ett publiceringsbidrag.

Forskare som får anslag av RJ ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir öppet tillgängliga på internet. När det gäller monografier och bokkapitel vill RJ uppmuntra forskarna att publicera även dessa öppet tillgängliga på internet. RJ ger av denna anledning ett publiceringsbidrag för open access.

De publikationer som registreras och deponeras i lärosätenas öppna arkiv blir även tillgängliga via den nationella söktjänsten Swepub. Den arkiverade versionen utgör det för publicering slutgranskade och godkända manuskriptet, antingen i förlagets grafiska utformning eller i en författarversion. Upphovspersonen ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida verket i digital form. Full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt.

Två versioner av open access

Open access-tidskrift: Forskaren publicerar artikeln i en open access-tidskrift, där den omedelbart blir fritt tillgänglig på nätet. I vissa fall kräver open access-tidskrifter en publiceringsavgift.

Parallellpublicering: Forskaren publicerar sin artikel som vanligt i en vetenskaplig tidskrift (eller konferensskrift) utan open access, och samtidigt eller med viss fördröjning en kopia i ett öppet arkiv.