Anslag beviljade från och med 20 oktober 2016

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

Du som har fått anslag kan ladda ner rekvisitionsblanketten tidigast 1 juli 2017.

Första utbetalningen görs efter att RJ har tagit emot kontraktet, tidigast 21 augusti 2017.

Fylla i rekvisition:

  • Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  • Fyll i rekvisitionsblanketten enligt anvisningen. Begär ett belopp som motsvarar cirka 6 månaders havda kostnader.
  • Skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.

Följande rekvisitioner ska följa den av RJ godkända budgeten. De får avse högst 6 månaders faktiska kostnader. Summan och delbeloppen framgår av kontraktet.