2009

 • Ny portal för den svenska IT-historien
  Publicerad: 2009-10-20
  Den svenska IT-historien har fått en egen webbplats www.ithistoria.se. Det är en ny och levande portal för allt det omfattande och unika material som skapats i projektet "Från matematikmaskin till IT", som är ett samarbete mellan Tekniska museet, KTH och Dataföreningen. Projektet finansieras främst av Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Statens kulturråd. - Nu bjuder vi in alla intresserade att ta del av detta spännande material, använda och vidareutveckla det. Skolor, forskare, media och allmänheten är alla välkomna, säger Dataföreningens tidigare ordförande Rolf Berndtson som leder projektet. Läs mer
 • Barnens bästa – svårare än man kan tro
  Publicerad: 2009-10-19
  Det är inte självklart att det är barnens bästa som sätts i första hand i vårdnadstvister. Trots att lagstiftningen är mycket tydlig är resultaten i Eva Ryrstedts undersökning om barnens roll nedslående. - Ibland är barnen inte del av processen och i några fall blir barnens bästa snarast ett slagträ i bråket mellan föräldrarna, säger hon. Eva Ryrstedt är docent i civilrätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet, och har just avslutat projektet ”Barnets bästa eller föräldrarnas - en studie av utfallet av alternativa beslutsmodeller rörande vårdnad/boende/umgänge”. Läs mer
 • Pompejis sociala hierarkier blottlagda
  Publicerad: 2009-10-09
  År 79 begravdes Pompeji – en historia som många känner till och har föreställningar om. I dag har staden varit föremål för utgrävningar i över 250 år. Nu kan svenska forskare genom nya undersökningar se skuggorna av en dåtida social organisering i staden. I det svenska så kallade Pompejiprojektet, som stötts av Riksbankens Jubileumsfond, har man återvänt till ett tidigare frilagt kvarter, för att undersöka det med dagens arkeologiska kunskaper och krav. Läs mer
 • ”Din mamma är en hora!” Ungdomars svordomar kartläggs
  Publicerad: 2009-06-16
  Antje Hornscheidt är genusforskare och verksam vid Humboldt universitetet i Berlin, där hon sedan flera år forskat om språk och genus. Nu har hon bjudits in som Humboldt-stipendiat till både Uppsala och Lunds universitet. Hon forskar bland annat om ungdomars språk och hur de använder tillmälen. - Svenska ungdomar säger ”din mamma…”, och inte bara invandrade ungdomar, utan alla. Jag undrar vad det betyder, eftersom pejoriseringar tydligt visar vilka förändringar som sker i ett samhälle och vilka tabun som finns. Läs mer
 • Historien som branding
  Publicerad: 2009-04-21
  Allt fler historiker ägnar sig i dag åt det som en del kallar navelskåderi – det vill säga historiografi eller historien om historien. Varför det är så, är inte helt lätt att svara på, men en förklaring är att vårt samhälle i allt högre grad intresserar sig för frågor kring identitet. Och historiker är inte annorlunda – också de är intresserade av identitetsfrågor. Läs mer
  Visa fler