2012

 • Intresset för grundläggande frågor fick henne att välja filosofin
  Publicerad: 2012-04-20
  Anandi Hattiangadi är intresserad av den mänskliga existensens grundläggande frågor. Som filosof söker hon kunskap språklig mening, medvetande, kunskap och tänkande, och drar sig inte för att vara kontroversiell. Läs mer
 • Lukten i centrum
  Publicerad: 2012-12-20
  Jonas Olofsson, forskare i biologisk psykologi, hävdar att luktsinnet är viktigare för oss än vi tror. Tack vare Pro Futura får han möjlighet att fördjupa sig i kopplingen mellan luktsinne, hjärna och minne. Läs mer
 • Litteratur som skapar identitet
  Publicerad: 2013-12-20
  Antiken har spelat större roll för modern europeisk identitet än vi tror. Det menar litteraturvetaren Paula Henrikson, en av 2012 års Pro Futura-forskare. Hon hoppas kunna visa det genom att studera antikens betydelse för svensk 1800-talslitteratur. Läs mer
 • Historien kan bli mer levande med tiden
  Publicerad: 2013-01-12
  Historien kan bli mer levande med tiden, tror historikern Johan Östling som studerar utbildningsideal och universitetens roll i samhället. Läs mer
 • Kristin Zeiler studerar etik och kroppsligt givande
  Publicerad: 2012-01-25
  Vad innebär det att ge en del av sin egen kropp? Frågan väcks bland annat i samband med levande altruistisk njurdonation, där givare och mottagare inte känner varandra. Pro Futura-forskaren Kristin Zeiler vill vidga den etiska diskussionen om kroppsligt givande. Läs mer
  Visa fler