2014

 • Social ojämlikhet dödar Social ojämlikhet dödar
  Publicerad: 2015-01-07
  När Monica Åberg Yngwe, docent i folkhälsovetenskap, analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Läs mer
 • RJ:s nya styrelseordförande RJ:s nya styrelseordförande
  Publicerad: 2015-01-02
  Maarit Jänterä-Jareborg tog sin juris kandidatexamen i Helsingfors vid 23 års ålder och blev vicehäradshövding några år senare, efter tingsmeritering, parallellt med licentiatstudier vid Helsingfors universitet. Läs mer
 • Nya bord för Daniel Tarschys Nya bord för Daniel Tarschys
  Publicerad: 2014-12-22
  Han har varit styrelseordförande sedan 2006 men nu är det slut. Forskaren, utredaren, före detta riksdagspolitikern och europapolitikern Daniel Tarschys har svingat RJ-klubban för sista gången. Läs mer
 • Utsatthet försvårar integrationen Utsatthet försvårar integrationen
  Publicerad: 2014-12-19
  I sin slutredovisning av projektet Integration genom dop visar historikern Per Hammarström att judar som var framgångsrika i högre grad än mindre bemedlade konverterade till kristendomen under 1800-talet. Bland de mindre bemedlade judarna i Sverige var det inte alls lika vanligt att konvertera eller att döpa sina barn, och Per Hammarström kan också visa att det var svårare för svenska missionsorganisationer av olika slag att missionera bland dem. Läs mer
 • Fransk-svenskt samarbete kring bysantinologi Fransk-svenskt samarbete kring bysantinologi
  Publicerad: 2014-12-16
  Ingela Nilsson vid Uppsala universitet har tilldelats forskningsmedel för det fransk-svenska samarbetsprojektet ”Text och berättande i Bysans”. Målet är att utveckla forskningen inom bysantinologi genom att skapa en gemensam forskningsmiljö för forskare i Paris och Uppsala. Läs mer
  Visa fler