2017

 • Kriterium blir erkänd publiceringskanal Kriterium blir erkänd publiceringskanal
  Publicerad: 2017-02-17
  Kriterium, som är en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer, har i dagarna blivit en erkänd publiceringskanal för böcker. Läs mer
 • Kommunala tjänstemän vill ha ökad makt Kommunala tjänstemän vill ha ökad makt
  Publicerad: 2017-02-15
  Nya resultat från forskningsprojekt om ökad professionalisering i kommunerna visar att tre av fyra höga kommunala tjänstemän vill ha större makt på bekostnad av politiker och allmänhet. Detta har professorn i offentlig förvaltning, Vicki Johansson, forskat om i ett RJ-finansierat forskningsprojekt, bland annat genom att skicka ut en enkät till över 50 kommuner. Läs mer
 • Södermanlands gårdar visas upp Södermanlands gårdar visas upp
  Publicerad: 2017-02-03
  Sedan 1960-talet har Riksarkivet, med stöd från bland annat Riksbankens Jubileumsfond, givit ut bokserien Det medeltida Sverige. Den senaste i raden redovisar Selebo och Öknebo härader i Södermanland samt Tälje stad. Läs mer
 • Följ RJ på Linkedin Följ RJ på Linkedin
  Publicerad: 2017-01-31
  Sedan tidigare kan du ta del av Riksbankens Jubileumsfonds nyheter och utlysningar på Facebook och se våra filmer på Youtube. Nu blir vi även aktiva på Linkedin där vi bland annat lägger ut utlysningar. Följ oss gärna! Läs mer
 • Pro Futura-nomineringar klara Pro Futura-nomineringar klara
  Publicerad: 2017-01-23
  13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi. Sammanlagt har 27 forskare nominerats. Läs mer
  Visa fler