2017

 • RJ stödjer March for science RJ stödjer March for science
  Publicerad: 2017-04-18
  Riksbankens Jubileumsfond stödjer March for Science den 22 april. Lyssna på Göran Blomqvists tal där han poängterar vikten av fakta och forskning i ett demokratiskt samhälle. Han pekar även på att många forskare inom hum/sam är utsatta för påtryckningar av makthavare som vill styra över hur det förflutna tolkas och hur nutiden analyseras. Läs mer
 • Experiment avslöjar tidiga tecken på autism Experiment avslöjar tidiga tecken på autism
  Publicerad: 2017-04-06
  Terje Falck-Ytter leder ett av RJ:s jubileumsprojekt som ska öka kunskapen om autism, adhd och språkstörningar. Bland annat kan de visa att man inte längre kan ställa diagnosen autism före två års ålder. Läs mer om hans forskning. Läs mer
 • Beska gamla droppar Beska gamla droppar
  Publicerad: 2017-04-04
  Hjalmar Fors och Nils-Otto Ahnfelt arbetar med att färdigställa ”Hjärnes testamente” – en 1700-talsmedicin där bland annat bävergäll, myrra och lera ingår. De söker ny kunskap om tidigmodern farmaci genom att rekonstruera försvunna farmaceutiska färdigheter. Läs mer
 • 2016 års berättelse och redovisning 2016 års berättelse och redovisning
  Publicerad: 2017-03-31
  De nya anslagen till forskning under 2016 uppgår till drygt 438 miljoner kronor, totalavkastningen på tillgångarna till cirka 8,1 procent och marknadsvärdet på kapitalet vid årets slut till 13,4 miljarder kronor. RJ:s finansiella styrka ger goda förutsättningar både för egna initiativ och för samverkan med andra aktörer. Läs mer
 • ERC fyller tio år ERC fyller tio år
  Publicerad: 2017-03-24
  I år är det tio år sedan Europeiska forskningsrådet ERC bildades. ERC, vars uppdrag är att stödja forskardriven forskning av högsta kvalitet inom alla discipliner, har under sina tio år etablerat sig som ett av de viktigaste organen för forskningsfinansiering och forskningspolicy. Läs mer
  Visa fler