Kansli

 Fotograf: Bengt Alm

Administration och kommunikation
Verkställande direktör
Göran Blomqvist
Göran Blomqvist
08-506 264 19
Kommunikationsansvarig
Jenny Björkman
Jenny Björkman
08-506 264 33
Controller
Eva Ekesiöö
Eva Ekesiöö
08-506 264 23
Administrativ direktör
Elisabeth Hong
Elisabeth Hong
08-506 264 05
Controller
Kristin Jennefelt (föräldraledig)
Kristin Jennefelt (föräldraledig)
Kommunikatör
Hanna Köllerström
Hanna Köllerström
08-506 264 35
Back office
Johan Lorinder
Johan Lorinder
08-506 264 18
Receptionist
Annsofi Lövgren
Annsofi Lövgren
08-506 264 09
Ansvarig, Back office
Anna Mogård (föräldraledig)
Anna Mogård (föräldraledig)
Finansavdelningen
Finansdirektör
Björn Olsson
Björn Olsson
08-506 264 04
Portföljförvaltare/analytiker
Sara Blomstergren
Sara Blomstergren
08-506 264 06
Senior portföljförvaltare
Magnus Fröblom
Magnus Fröblom
08-506 264 37
Senior portföljförvaltare
Niklas Lundin
Niklas Lundin
08-506 264 16
Forskningsavdelningen
Forskningssekreterare
Torbjörn Eng
Torbjörn Eng
08-506 264 22
Beredningsgrupp 2: pedagogik, psykologi, sociologi m.m. samt riksdagsforskning och Flexit.
Forskningssekreterare
Robert Hamrén
Robert Hamrén
08-506 264 07
Beredningsgrupp 1: ekonomi, juridik, statsvetenskap, statistik m.m. samt Infrastruktur för forskning.
Forskningssekreterare
Fredrik Lundmark
Fredrik Lundmark
08-506 264 21
Programgruppen, Forskningsinitiering samt Europe and Global challenges.
Forskningssekreterare
Britta Lövgren
Britta Lövgren
08-506 264 08
Beredningsgrupp 4: filosofi, historia, religionsvetenskap, socialantropologi m.m. samt Pro Futura och RJ Sabbatical.
Koordinator
Fredrik Persson-Lahusen
Fredrik Persson-Lahusen
0733-46 67 94
Koordinator för Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning
Forskningssekreterare
Eva Stensköld
Eva Stensköld
08-506 264 10
Beredningsgrupp 3: språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria.