Övriga böcker

 • Publicerad: 2014-12-03
  Jubileumsskrift: 50 år av nyfikenhet
  MarieLouise Samuelsson
 • Publicerad: 2013-12-19
  Vad staten vill. Mål och ambitioner i svensk politik
  Red. Daniel Tarschys & Marja Lemne, ditigal utgåva 2013.
 • Publicerad: 2013-12-20
  Det civila samhället som forskningsfält
  Nya avhandlingar i ett nytt sekel, Redaktörer: Lars Svedberg & Lars Trägårdh
 • Publicerad: 2013-12-20
  Självstyrelse, likvärdighet, effektivitet
  Målkonflikter i den offentliga sektorn. Red. Per Molander & Kerstin Stigmark
 • Publicerad: 2013-12-20
  Civilsamhället, några forskningsfrågor
  Erik Amnå (red.)
 • Publicerad: 2013-12-20
  Talmannen i den svenska riksdagen, 2003
  Bertil Fiskesjö
 • Publicerad: 2013-12-20
  Hinc robur et securitas? Utvärderingsrapport av Riksbankens Jubileumsfond, 2004
  En forskningsstiftelses handel och vandel Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1989–2003