RJ:s årsböcker

Under de senaste decennierna har RJ finansierat ett stort antal forskningsprojekt inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Denna forskning återupptäcker och nytolkar det förflutna, genomlyser nutiden och bereder oss för en okänd framtid.

I årsboken vänder vi oss till en bred, intresserad allmänhet. Ambitionen är att bidra till bildningen, den slags bildning som – med en känd formulering – lägger grunden för den vidgade demokrati som det globala samhället behöver för sin mänsklighet.

Nedan listas årsböckerna men mer information om respektive bok finns under Vår forskning/arsbocker.

 • Publicerad: 2017-06-30
  2017: Religion tur och retur
  Religionen tur och retur är den tionde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). I boken undersöker en rad olika forskare heliga krig, riter och försanthållanden, rättsliga aspekter av religionen i ett mångkulturellt samhälle och hur det är att växa upp i så kallade sekter.
 • Publicerad: 2016-06-22
  2016: Krig/fred
  Krig/fred är den nionde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). I boken uppmärksammar vi den betydande freds- och konfliktforskning som utförs i Sverige, mot bakgrund av dagsdebatten om konflikter, terrorhot och flyktingproblematik.
 • Publicerad: 2015-11-25
  2015: Tänka vidare
  I denna årsbok har vi samlat en rad forskare som tänkt kring just forskningen. Det handlar om allt ifrån finansieringssystemen och universitetens uppbyggnad, till hur humaniora ser ut i ett land som Kina. Här finns också ett par mer personligt hållna texter om mobilitet, forskningen som värv och mycket mer.
 • Publicerad: 2014-09-18
  2014: Alla dessa marknader
  Vinster i välfärden, slagsmål i taxiköerna och friskolor som går i konkurs - den så kallade marknaden tycks inte klara sig utan gränssättning och organisering. Utblickar av forskare i företagsekonomi, statsvetenskap och socialt arbete. Med en färsk opinionsundersökning.
 • Publicerad: 2014-09-18
  2013: Läsning
  Årsboken kastar sig från Heliga Birgitta till Harry Potter, från Selma Lagerlöf till Snobben och vänder sig till alla som vill förstå mer om vad läsning kan innebära.
 • Publicerad: 2014-09-18
  2012: Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier
  I årsboken diskuterar statsvetare, historiker, idéhistoriker, medieforskare och politiska journalister politisk praktik på både kommunal och nationell nivå. Frågor som behandlas är bland annat var tungan på vågen-partier egentligen hamnar på den traditionella vänster–högerskalan och om deras interna partikultur ser annorlunda ut än andra partiers.
 • Publicerad: 2014-09-18
  2011: Ett nordiskt rum. Historiska gemenskaper från Baltikum till Barents hav
  Ett nordiskt rum, vrider och vänder på Norden. Årsboken utsträcker det nordiska i sydöstlig riktning, men undersöker också den exotiska periferin norr om norr. Med stora övergripande penseldrag, både historiskt och i nutid, och med nedslag i belysande detaljer målas ett nordiskt rum upp som är på en gång välbekant och helt nytt.
 • Publicerad: 2014-09-18
  2010: Allt som tänkas kan. 29 ingångar till vetenskapens villkor.
  I årsboken 2010 skärskådas vetenskapens villkor, från reflekterade vetenskapshistoria till framåtblickande forskningspolitik, från tangentbordspolitik till universitetsrevolutioner.
 • Publicerad: 2014-09-18
  2009: Samtal i rörelse : elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft
  Författarna behandlar kulturell och språklig kontakt över tid och rum - från översättarens brottning med humor i den antika grekiskan till invandrarens möte med ett andra språk, från 1700-talets kulturmöten i den norrländska lappmarken till vår tids fredssträvanden i Darfurprovinsen, och från kristendomens mångfaldiga kroppsuppfattningar till totalitarismens beväpnade fredsbegrepp.