RJ:s skriftserie

 • Publicerad: 2016-12-08
  Att leva med demens
 • Publicerad: 2016-11-30
  Ungdomars politiska utveckling
  Ungdomars politiska utveckling
 • Publicerad: 2016-11-30
  Tid, minne, representation
 • Publicerad: 2016-08-17
  Ars Edendi. Att utge texter från Europas medeltid.
 • Publicerad: 2016-06-20
  Den östasiatiska freden
 • Publicerad: 2016-06-13
  Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen
 • Publicerad: 2015-12-18
  Kognitiv semiotik
 • Publicerad: 2015-11-25
  Att organisera marknader
  Red. Nils Brunsson
 • Publicerad: 2015-10-08
  Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi
  Red. Hans Andersson & Christian Berggren
 • Publicerad: 2015-10-08
  Demokrati bortom nationalstaten
 • Publicerad: 2015-05-21
  De samhälleliga institutionernas kvalitet
  Bo Rothstein
 • Publicerad: 2014-09-30
  Att förstå mänsklig handling
 • Publicerad: 2014-09-30
  Avancerad andraspråksanvändning
  Inge Bartning, Lars Fant, Kenneth Hyltenstam
 • Publicerad: 2014-09-30
  Staden, guden och havet. Slutrapport från ett forskningsprogram
  Arto Penttinen