Rapporter

 • Publicerad: 2017-03-17
  RJ rapporterar 2017:2. Utvärdering av Pro Futura-programmet
  Av Frans Gregersen, Sophie Hydén Picasso, Kristin Zeiler & Maria Ågren
 • Publicerad: 2017-01-09
  RJ rapporterar 2017:1. Uppföljning av Riksbankens Jubileumsfonds riktlinjer för öppen tillgång
  Av Christer Lagvik
 • Publicerad: 2016-09-19
  Kunskapens nya rörelser
  Av Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Jenny Björkman, Jesper Olsson
 • Publicerad: 2016-06-20
  RJ rapporterar 2016:1. Pilotstudie av lärosätenas kvalitetsutvärderingar
  Av Eva Hættner Aurelius och Erland Hjelmquist
 • Publicerad: 2013-12-19
  En kartläggning av svenska myndigheters visionsformuleringar
  Rapport från Score kopplad till områdesgruppen Mål och resultat i offentlig verksamhet (MOR)
 • Publicerad: 2013-12-19
  Berättelser och motberättelser: Rapport från en tvärvetenskaplig konferens om förhoppningar och (svikna) löften i spåren av ny teknik
  Rapport från en konferens maj 2013 av Hans Nordén
 • Publicerad: 2013-12-19
  Statlig styrning och ansvarsutkrävande, 2012
 • Publicerad: 2013-12-20
  Review: Results based management in development cooperation, 2011
 • Publicerad: 2013-12-20
  Mål och resultatstyrning för högre utbildning och forskning
  Rapport till MOR-gruppen.
 • Publicerad: 2013-12-20
  Mellan staten och kapitalet. Civilsamhället under omkonstruktion, 2010
 • Publicerad: 2013-12-20
  Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Slutrapport, 2009
  Slutrapport, Gerd Brandell, Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University