Utvärderingar

 • Publicerad: 2017-03-17
  RJ rapporterar 2017:2. Utvärdering av Pro Futura.programmet
  av Frans Gregersen, Sophie Hydén Picasso, Kristin Zeiler & Maria Ågren
 • Publicerad: 2017-02-27
  RJ rapporterar 2017:1: Uppföljning av Riksbankens Jubileumsfonds riktlinjer för öppen tillgång
  Av Christer Lagvik
 • Publicerad: 2014-05-13
  Utvärdering av RJ:s områdesgrupper, 2013
 • Publicerad: 2014-05-13
  Utvärdering: Mångfaldig litteraturforskning, 2014
 • Publicerad: 2014-05-13
  Utvärdering av satsningen Nordiska rum, 2013
 • Publicerad: 2013-12-20
  Utvärdering av Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, SSAAPS, 2008
 • Publicerad: 2013-12-20
  Nordiska museets forskarskola. Utvärderingsrapport, 2008
 • Publicerad: 2013-12-20
  Riksbankens Jubileumsfonds forskarskolan i moderna språk 1999-2005. En utvärdering, 2009
 • Publicerad: 2013-12-20
  Mobilising Swedish Social Science Research on Sustainability, 2010
  An Evaluation of Swedish Social Science Research on Sustainability
 • Publicerad: 2013-12-19
  Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år, 2012
 • Publicerad: 2013-12-10
  Flexit-projektet, uppföljningsrapport 2013
  Utvärdering av pilotprojektet Flexit
 • Publicerad: 2012-09-12
  ABM postdok-program, Utvärderingsrapport 2012
 • Publicerad: 2012-08-24
  Independent project support by Riksbankens Jubileumsfond, 2012
  NIFU-rapport