Om programmet

Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning finansieras gemensamt av Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Programmet - som administreras av Riksbankens Jubileumsfond - är organiserat enligt följande:

Styrgrupp

Programmet styrs av en särskild grupp där samtliga finansiärer finns representerade:

  • Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfond (Robert Hamrén, erstättare)
  • Lissa Nordin, Formas (Erik Roos)
  • Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet (Anders Sundin)
  • Lars Wärngård, Forte (Andreas Björke)

 

Internationell referensgrupp

För att säkerställa vetenskapliga kvalitet och relevans finns en internationell referensgrupp knuten till programmet:

  • John Peter Collett, Oslo universitet
  • Thomas Estermann, European University Association, Bryssel
  • Hanne Foss Hansen, Köpenhamns universitet
  • Ellen Hazelkorn, Dublin Institute of Technolog

 

Koordinator

För att hålla samman programmet fungerar Fredrik Persson-Lahusen som forskningskoordinator.