Publikationer

Här finner du en kronologisk förtreckning av publikationer inom ramen för Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning:

  • Ekman, M., Lindgren, M., Packendorf, J., (2017) Universities need leadership, academics need managemant: discursive tensions and voids in the deregulation of Swedish higher education legislation. Higher Education doi:10.1007/s10734-017-0140-2 (fulltext)
  • Eriksson, L., Edman, J. (2017) Knowledge, Values and Needle Exchange Programs in Sweden, Contemporary Drug Problems XX(X) (fulltext)
  • Klintman, M. (2017). Human Sciences and Human Interests: Integrating the Social, Economic, and Evolutionary Sciences. London: Routledge
  • Karlsson P., Bergmark, A., Lundström  T. (2016) Effects of psychosocial interventions on behavioural problems in youth: A close look at Cochrane and Campbell reviews. International Journal of Social Welfare, DOI: 10.1111/ijsw.12240

  • Bergmark, K., Stensson, E., Bergmark, A, (2016) Internet Addiction; The making of a new addiction, Jacobs Journal of Addition and Therapy , 3(1)-22.0

  • Lundström, T. (2016)  ADHD; Om förekomst, ökning, och konsekvenserna för social barnavård, Socionomens forskningssupplement, 39:18-31.

  • Bergmark, K. (2016) Internet addiction – vad är det? Tidskrift för Svensk Psykiatri #1 Mars 2016

  • Stranz H., Bergmark Å. (2016) I evidensens utkant: exemplet Caring Dads, Socionomens forskningssupplement, 39:32-43