Tillgångsallokering

Fördelningen mellan olika tillgångsslag varierar över tiden beroende på marknadsläget och förvaltningsteamets bedömning av framtida utveckling.

Dels handlar det om att fördela tillgångarna mellan olika tillgångsslag, dels om allokering mellan olika marknader. Portföljen bestod vid utgången av 1988 till 100 procent av räntebärande papper. Den har sedan över tid allokerats mer mot aktier, men även fastigheter och alternativa placeringar. RJ har under den senaste tioårsperioden i genomsnitt haft 50 procent placerade i aktier.

Hur tillgångsallokeringen har utvecklats sedan 1989:

Tillgångsallokering 1989-2015

 

Allokering 2015-12-31

Tillgångsfördelning

Tillgångsfördelning

 

 

Allokering inom aktier          
           
Aktier
(54,5% av total portfölj)
    Exponering per region   Exponering per bransch

Allokering inom aktier: aktier

   

Allokering inom aktier: region

 

 

Allokering inom aktier: bransch

           

  

Allokering ränteportfölj och övriga placeringar  
 
Ränteportfölj
(24,9% av total portfölj)
      Fastigheter och alternativa placeringar
(19,8% av total portfölj)

Allokering ränteportfölj och övriga placeringar: ränteportfölj

 

     

Allokering ränteportfölj och övriga placeringar: Fastigheter och alt. plac.