Det medeltida Sverige

2015-12-15

Titel

Det medeltida Sverige: Ydre

Författare

Christian Lovén

Utgivningsår

2015

Förlag

Riksarkivet

Det medeltida Sverige: Ydre

Projektet Det medeltida Sverige som sedan 1960-talet kartlagt Sveriges medeltid har nu kommit till Ydre i Småland.

Det medeltida Sverige (DMS) är ett historiskt forskningsprojekt som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige.

Frågorna är bland annat vilka byar och gårdar som fanns i det medeltida Sverige, vilka ägarna var, hur fördelningen på olika ägargrupper såg ut, hur stora byarna var och hur stor den odlade jordens areal var. För att kunna svara på dessa frågor om den medeltida bebyggelsen studeras medeltida och eftermedeltida skriftliga källor av olika slag. Det kan vara t.ex. medeltidsbrev, jordeböcker och räkenskaper.

Böckerna kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, tabeller och register. Dessutom publiceras översiktskartor för varje område som redovisar den administrativa och judiciella indelningen. Den användare eller forskare som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av DMS på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia.

Läs mer på Riksarkivets webb: http://webbutik.riksarkivet.se/se/kategorier/geografi/det-medeltida-sverige-4-4.html

Sedan ett antal år är Claes Gejrot projektledare i detta projekt. Fyra redaktörer är anställda och de arbetar alla självständigt med sina respektive områden och står som författare till de delar som kommer.

Häftet om Ydre härad har utarbetats av Christian Lovén.