Politiska rum

2015-12-14

Titel

Politiska rum

Författare

Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (red.)

Utgivningsår

2015

Förlag

Nordic Academic Press

Politiska rum

Politik har utspelats på alla olika typer av platser - inte bara i riksdagen. I den här boken undersöker en grupp historiker områden där politiska konflikter har utspelats och vad platsen betyder.

I Nätverket för studier av förmodern politik som finansierats av RJ, har ett antal forskare från olika universitet och högskolor medverkat. Två antologier har blivit följden av satsningen och den ena är denna och platsen och rummet för politiken under förmoderniteten.
Så här står det på bokens baksida:
Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen för politikens utformning under förmodern tid, och vad ansågs vara en politisk handling? Utifrån ett rumsligt perspektiv och med en vidare syn på politik går det att förklara konflikter som annars inte skulle betraktas som politiska. I Politiska rum undersöker en grupp historiker platser och områden där konflikter utspelades mellan överhet och undersåtar under den förmoderna perioden. Texterna handlar om politik, hur politiken formade platserna och hur rum och plats i sin tur påverkade politiken. I bokens olika bidrag är rummet inte enbart den scen där politiken utspelades. Författarna diskuterar också hur rumsliga villkor har påverkat politiken, samt hur människors rörelser och handlingar bidragit till att särskilda platser och rum blivit politiskt laddade.