The Challenges for Russias´s Politicized Economic System

2015-12-14

Titel

The Challenge for Russias Politicized Economic System

Författare

Susanne Oxenstierna (red.)

Utgivningsår

2015

Förlag

Rothledge

The Challenge for Russias Politicized Economic System

Korruption, kraftigt beroende av export och en obalanserad arbetsmarknad är några av de utmaningar som kan stjälpa Rysslands tidigare framgångsrika ekonomi.

Susanna Oxenstierna är fosrkare i ekonomi och arbetar vid FOI. Hon varnar i den bok som hon är redaktör för den ryska ekonmin för den framtida utvecklingen om inte ledningen tar tag i problmen. I boken skriver flera forskare om de konsekvenser som dagens utvekling risker att få och vad det beror på.

Under det tidiga 2000-talet manifesterades de liberaliseringar av ekonmin som blivit följden av 1990-talets utveckling. Det är den utvecklingen som i dag är hotad. sedan 2000-talets mitt har den ekonomiska politiken nämligen tagit en ny vändning, som karaktiseras av mer statlig intervention och mindre effektivitet samt fler strukturella problem.

Boken erbjuder därmed, enligt baksidestexten, en djupgående analys av det nuvarande ekonmiska systemet. Författarna försöker bland anat svara på vilka utmaningar som Ryssland står inför i Putins auktoritära styre.

Boken är följen av en konferens som RJ stödde.