Antarctica and the humanities

2017-01-12

Titel

Antarctica and the humanities

Författare

Peder Roberts, Lize-Marié van der Watt & Adrian Howkins (red.)

Utgivningsår

2016

Förlag

Palgrave

Antarctica and the humanities

Antarktis har länge förknippats med naturvetenskapliga landvinningar,  men här finns mycket också att hämta för humanvetenskapliga forskare.

Humanvetenskaperna och humaniora sysslar med det mänksliga i vid bemärkelse och kanske kan man då tycka att Antarktis inte skulle vara särskilt intressant. Här bor nästan ingen. Det är kargt, vissa områden täcks av upp till fyra kilometer tjock is. Ingen som bor där tillhör en egentlig befolkning. Mänsklig aktivitet har förekommit - såklart - men är ett relativt nytt fenomen. Så varför ska humanvetare sysselsätta sig med Antarktis?

I den här boken ges en rad svar på det. För trots den karga och i många stycken människofientliga miljön finns här svaren ¨på en rad intressanta frågor. Det handlar om alltifrån arkeologiska sprörsmål till problem inom dagsaktuell geopolitik. En rad svenska och internationella forskare bidrar med texter.

På förlagets webbplats finns en mer utförlig presentation av de olika kapitlen. http://www.palgrave.com/it/book/9781137545749