Civilsamhället i det transnationella rummet

2017-09-18

Titel

Civilsamhället i det transnationella rummet

Författare

Wijkström, Reuter, Emami (red)

Utgivningsår

2017

Förlag

European Civil Society Press

Civilsamhället i det transnationella rummet

I antologin Civilsamhället i det transnationella rummet analyserar forskare från olika discipliner civilsamhällets utveckling.

Vi får veta vilka som är nationalstatens sista väktare, hur det går till när pappaskolor går på export och om sparbankernas europeiska resor.

Läs mer om boken på www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/civilsamh%C3%A4llet-i-det-transnationella-rummet-1.327029

Det går också att läsa mer om boken och beställa den på förlagets hemsida European Civil Society Presshttp://europeanpress.se ​