Competing Arctic Futures

2018-11-27

Titel

Competing Arctic Futures. Historical and Contemporary Perspectives

Författare

Nina Wormbs (red.)

Utgivningsår

2018

Förlag

Palgrave Macmillan

Competing Arctic Futures. Historical and Contemporary Perspectives

Sedan lång tid tillbaka har experter, forskare och andra haft olika föreställningar om vad Arktis är och vad det kan erbjuda oss.

Boken handlar om hur man sett på Arktis framtid historiskt och i dag. Det handlar om allt ifrån resurserna där till varför det är vissa bilder av Arktis framtid som blivit mer hörda än andra.

Läs mer om boken på Palgraves sida där du även kan se en del av innehållet.