Det åldrande minnet

2017-01-20

Titel

Det åldrande minnet

Författare

Lars Nyberg, Lars-Göran Nilsson, Peter Letmark

Utgivningsår

2016

Förlag

Natur & Kultur

Det åldrande minnet

30 års forskning, där man följt omkring 5000 personer sammanfattas i denna bok det så kallade Betulaprojektet.

Lars Nyberg är professor i psykologi och neurovetenskap och Lars-Göran Nilsson är professor emiritus i psykologi. De har i flera år arbetat tillsammans i det så kallade Betulaprojektet som studerat hur minnet förändras hos vuxna och när man blir äldre.

Detta är en sammanställning av det projektet med hjälp av Peter Letmark som är journalist och bland annat skriver för Dagens Nyheter. Nästan 30 års forskning och över 5000 personer har varit involverade.