Fritt ord 250 år

2017-06-08

Titel

Fritt ord 250 år

Författare

Bertil Wennberg & Kristina Örtenhed (red.)

Utgivningsår

2016

Förlag

Sveriges riksdag

Fritt ord 250 år

Sveriges riksdag antog 1766 en tryckfrihetsförordning som också innefattade offentlighetsprincipen. Detta firades bland annat genom en stor volym med bidrag av från historiker, jurister och skribenter inom ämnet.

Det är lätt att ta fri press och allsidig upplysning för given - så inleder redaktörerna sitt förord i en volym som gavs ut förra året, 2016, och nu finns fritt nedladdingsbar. En rad skribenter bidrar här med sitt kunnande. Historiker som Jonas Nordin och Lars Magnusson, Marie-Christine Skunke och Cecilia Rosengren, jurister som Rolf Nygren och Hans-Gunnar Axberger samt skribenter som Ola Larsmo, Agneta Pleijel, Nils Funcke samt ytterligare andra namnkunniga forskare och skribenter.

Boken går att ladda ner fritt från riksdagen:

http://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/Fritt-Ord-250-ar/