Musikens makt

2018-11-12

Titel

Musikens makt

Författare

Jenny Björkman & Arne Jarrick (red.)

Utgivningsår

2018

Förlag

Makadam

Musikens makt

Musik förlöser sorg, förstärker känslor - positiva såväl som negativa. Ändå är det oklart vilken roll musiken spelade i evolutionen. Men att musik har makt och använts på en rad olika sätt, det vet vi.

Om detta handlar också RJs årsbok 2018 där en rad författare medverkar. Läs mer och ladda ner årsboken i sin helhet frånvår webbplats.