Thinking time geography

2018-10-29

Titel

Thinking, time, geopraphy. Concepts, methods and applications

Författare

Kajsa Ellegård

Utgivningsår

2018

Förlag

Rothledge

Thinking, time, geopraphy. Concepts, methods and applications

Kajsa Ellegård är en av de forskare som under en tid haft RJ Sabbatical - detta är en av de böcker som blev följden av hennes studier.

Läs en kort introduktion till boken. Boken går också att ladda ner fritt från förlaget.

Där kan man även ladda ner den bok om tidsgeografi som Kajsa Ellegård redigerat om den globala kontexten, Time Geography in the Global Context.