Vetenskap och beprövad erfarenhet

2018-06-13

Titel

Vetenskap och beprövad erfarenhet: politik

Författare

Nils-eric Sahlin

Utgivningsår

2018

Förlag

VBE

Vetenskap och beprövad erfarenhet: politik

Programmet Vetenskap och beprövad erfarenhet VBE fortsätter med sin utgivning av lätttilgängliga skrifter i småformat för den intresserade allmänheten. Nu har turen kommit till politikens sfär - ett tema som är mer än aktuellt.

Hela skriften finns att läsa här:

https://www.vbe.lu.se/sites/vbe.lu.se.en/files/vbe_politik_web.pdf