War Remains

2018-08-15

Titel

War Remains. Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars

Författare

Marie Cronqvist & Lina Sturfelt (red.)

Utgivningsår

2018

Förlag

Nordic Academic Press

War Remains. Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars

I den här boken diskuterar forskare från en rad olika fält hur vi kommer ihåg krig.

Vad är det som blir kvar efter krigen? Berättelserna, minnena.

I den här boken skriver forskare om världskrigen historia utifrån de reportage, bilder och berättelser som fanns kvar efter kriget. De har använt både dagspress, radio, film och serietidningar. Skribenterna kommer från litteraturvetenskap, retorik, filmvetenskap, medievetenskap och mänskliga rättighetsstudier och de skriver om dödens och lidandets mediehistoria under 1900-talet. I analyserna visar de hur erfarenheter och minnen av krigen gavs skilda uttryck och innebörd. Och hur världskrigens kvarlevor finns med oss än i dag.

Medverkande:

Åsa Bergström, Lunds universitet
Marie Cronqvist, Lunds universitet
Sara Kärrholm, Lunds universitet
Sofi Qvarnström, Lunds universitet
Laura Saarenmaa, Lunds universitet och University of Tampere
Kristin Skoog, Bournemouth University
Lina Sturfelt, Lunds universitet

Boken är utgiven med stöd av Kriterium och är även tillgänglig i open access. Läs hela boken här.