De-Centering State Making. Comparative and International Perspectives

2019-03-12

Titel

De-Centering State Making

Författare

Jens Bartelson, Martin Hall, Jan Teorell

Utgivningsår

2018

Förlag

Edward Elgar Publishing

De-Centering State Making

Hur skapas stater? Jens Bartelson, Martin Hall och Jan Teorell ger nya perspektiv på en gammal fråga.

Länge ansågs skapandet av stater vara en särskild europeisk utveckling. Stater och hur de bildades, kopplades både geografiskt och historiskt till Europa. Här ger emellertid Jens Bartelson, Martin Hall och Jan Teorell ger nya perspektiv statsbildningsprocessen.

Läs mer om boken på förlagets webb eller på programmets sida.