Djur

2019-02-08

Titel

Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter

Författare

Simon Ekström & Lars Kaijser (red.)

Utgivningsår

2018

Förlag

Makadam

Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter

Vi omges av djur, både levande och i form av berättelser, metaforer och leksaker. Och så är djuren vår mat. Här undersöker etnologer de känslor djur väcker.

På bokens baksida står att läsa:

Djur spelar en avgörande roll i våra liv - både som sällskap och mat. Under Simon Ekströms och Lars Kaijser redaktörskap skriver här åtta etnologer om djuren i våra liv. det handlar inte bara om djur som saällskap och mat, utan också om djur som berättelser och metaforer. Flyttfåglar, hajar, uppstoppade djur, rödkindande sparvar och skrämmande djur tas upp - liksom en del annat.
Boken är utgiven med stöd av RJ och i Kriterium, vilket betyder att det går att ladda ner gratis.
Vi omges av djur i alla former. De sprids som lustiga berättelser på sociala medier, de förekommer som metaforer, de är leksaker och de är mat. Djur ingår också i det växande kulturvetenskapliga forskningsområde som intresserar sig för människors varierade och komplexa relationer med andra arter. I denna antologi undersöker åtta etnologer hur djur väcker känslor och engagemang. Bidragen är tydligt vinklade mot vilda djur, alltså sådana som sällan ingår i det egna hushållet eller rör sig i vår omedelbara närhet. Med utgångspunkt i pågående forskning diskuterar författarna teman som konflikter och glädjeämnen i fågelskådarvärlden, karismatiska djur i olika utställningskontexter, barns rädslor, morbida djurskämt och levande djurs rituella omvandling till ätbart kött. Texterna spänner från det innerliga, komiska och gulliga till död och existentiell utsatthet.