Kartellernas tidevarv

2019-03-19

Titel

Kartellernas tidevarv. De svenska rörgrossisterna, marknaden och staten 1909-1990

Författare

Kristoffer Strandqvist

Utgivningsår

2017

Förlag

Liber

Kartellernas tidevarv. De svenska rörgrossisterna, marknaden och staten 1909-1990

I dag är karteller ett skällsord, men så har det inte alltid varit. Läs mer om marknadens organisering i Strandqvist bok om karteller.

På bokens baksida kan man läsa:

Med ett historiskt perspektiv och med utgångspunkt i exemplet den svenska rörgrossistmarknaden, en del av byggmarknaden, beskriver och analyserar Strandqvist kartellerna, diskussionen om dem och statens åtgärder. Under 1900-talets början organiserades marknaden via private initiativ genom kartellsamarbeten. Lagar och andra regler sätter ramar för hur företag kan agera, men i Sverige saknades under förra seklets tidiga decennier lagar mot kartellsamarbete. Sådana kom dock att successivt växa fram under århundradet, vilket innebar en allt högre grad av vad Strandqvist benämner statlig organisering av marknader.

Forskningen är en del av programmet Marknadens organisering som leddes av Nils Brunsson.