The Dynamics of law-making. A world history

2019-01-28

Titel

The dynamics of law-making. A world history

Författare

Arne Jarrick & Maria Wallenberg Bondesson

Utgivningsår

2018

Förlag

Kungl. Vitterhetsakademien

The dynamics of law-making. A world history

Arne Jarrick och Maria Wallenberg Bondesson går här igenom 4000 års lagstiftning för att studera hur mänskligt handlade har reglerats.

Detta är en jämförelse av 4000 års lagstiftningsarbete där såväl sumerisk lag som mer modern codex tas upp. Samtidigt bidrar boken till en diskussion om de långsamma kulturella förändringarna av av samhället och den mänskliga samvaron.

Läs mer om boken här.