Pro Futura

2019-02-08

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning.

Programmet är ett samarbete med SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier. Det går dock inte att söka till Pro Futura-programmet. I stället bjuds vissa universitet och högskolor in att nominera upp till fyra forskare per lärosäte till programmet. Sedan ett antal år är även en handfull utländska lärosäten inbjudna att nominera forskare till Pro Futura. Forskarna måste befinna sig mellan tre och åtta efter doktorsexamen. Av dessa antas mellan 10 och 20 procent till programmet.

Urvalet sker i två steg och bedömningen görs av internationella och svenska seniora toppforskare. I ett första steg läser urvalskommittén cv:n och forskningsplaner för samtliga nominerade och väljer sedan ut några som kallas till intervju. Därefter läser urvalskommitttén de nominerades avhandlingar och ytterligare tre vetenskapliga arbeten.