Stöd till publicering

2015-01-12

Open access
För att möjliggöra för forskare att publicera sina resultat i open access ger RJ ett publiceringsbidrag.

Produktionsstöd
Produktionsstöd kallades tidigare tryckningsbidrag. Det beviljas manuskript som emanerar ur RJ:s stödform projekt.

Översättningsbidrag
Anslaget beviljas endast manuskript eller artiklar på svenska som emanerar ur RJ:s stödform projekt.