RJ Sabbatical

2017-02-27

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser.

Satsningen är en försöksverksamhet med fem utlysningstillfällen.

Med RJ Sabbatical kan lektorer och professorer få anslag i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter genom att ge möjlighet till utlandsvistelse under en period.

Forskningstiden ska ägnas antingen åt att slutföra pågående vetenskapliga arbeten eller att skriva större verk eller synteser. Stödet avser att möjliggöra forskning på hela den tid som anställningen omfattar, varifrån undantag endast görs för doktorandhandledning.

Satsningen är en försöksverksamhet i fem år med sammanlagt fem ansökningstillfällen, 2014, 2015, 2016. 2017 och 2018. Mellan utlysningstillfällena har utlysningstexten reviderats.

Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf
Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf
Den som under 2015 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast under 2016. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/2014/ny-omgang-av-RJ-Sabbatical/#sthash.QyMD8JQg.dpuf

RJ Sabbatical ska användas för forskning och för editionsprojekt. Man kan även söka medel för utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering open access samt till produktionsstöd.