Erik Rönnbergs donation

2016-01-13

Stipendierna ska stödja unga forskares vetenskapliga studier av åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar.

RJ mottog 1992 en donation av hemmansägare Erik Rönnberg, Fagerdal, Hammerdal, för att främja unga forskares vetenskapliga studier av åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar. Två år senare mottog RJ ytterligare en donation från Erik Rönnberg, som ska användas till forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren. Stipendiaterna nomineras av Karolinska Institutet, Stockholm, och delas ut vart tredje år.

Stipendiater 2018-2020

För vetenskapliga studier av åldrande och åldersrelaterade sjukdomar

fil.dr. Giola Santoni
fil.dr. Irene Franco

Stipendiebeloppet är 300 000 kronor per år och forskare.

För vetenskapliga studier av sjukdomar under tidiga barnaåren

fil.dr. Maria Eleni Kastriti

Stipendiebeloppet är 200 000 kronor per år.

Stipendiater 2015-2017

För vetenskapliga studier av åldrande och åldersrelaterade sjukdomar

fil.dr Sara Hägg
fil.dr Erik Hjort

Stipendiebeloppet är 300 000 kronor per år och forskare.

För vetenskapliga studier av sjukdomar under tidiga barnaåren

med.dr Anna Lindstrand

Stipendiebeloppet är 200 000 kronor per år.

Stipendiater 2012-2014

För vetenskapliga studier av åldrande och åldersrelaterade sjukdomar

fil.dr Anna Sandebring
fil.dr Lena Rosenberg

Stipendiebeloppet är 300 000 kronor per år och forskare.

För vetenskapliga studier av sjukdomar under tidiga barnaåren

med.dr Gunnar Bergman

Stipendiebeloppet är 200 000 kronor per år.

Stipendiater 2009-2011

För vetenskapliga studier av åldrande och åldersrelaterade sjukdomar

med.dr Gerd Franzén-Irving
med.dr Annika Öhman
med.dr Helena Karlström  

Stipendiebeloppet är 300 000 kronor per år och forskare.

För vetenskapliga studier av sjukdomar under tidiga barnaåren

med.dr Erik Melén

Stipendiebeloppet är 200 000 kronor per år.