Humboldtstipendier

2013-12-13

Riksbankens Jubileumsfond har sedan 1989 ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare

Samarbetet organiseras genom programmet Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation.

En gång om året utlyses Humboldtstipendiet, då rektorer vid svenska lärosäten ombeds nominera kandidater till stipendiet. Avtalet innebär att RJ med ett skattefritt stipendium bekostar en längre tids vistelse (4–12 månader) för en framstående tysk forskare vid någon forskningsinstitution i Sverige. Stipendiet beräknas så att det täcker eventuella avstådda löneförmåner samt rese- och uppehållskostnader med mera för den tid som avses. Humboldt-stiftelsen bekostar på motsvarande sätt en framstående svensk forskares vistelse i Tyskland.

Stipendiater

2016: Professor Malte Hagener, Institut für Medienwissenschaft, Philipps niversität, Marburg, gästforskar under sex månader vid den Kulturvetenskapliga forskningsgruppen vid Karlstads universitet (KuFo).
Peter Walgenbach, professori organisation, ledarskap och HRM, vid Friedrich Schiller Universität i Jena. Under två perioder under året forskar han vid institutionen för Företagande och ledning på Handelshögskolan i Stockholm.

2015: Statsvetaren Angela Oels, samarbeta med Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Miljöpolitikgruppen (Environmental Politics Research Group EPRG) vid institutionen bedriver forskning inom samma område som Angela Oels, det vill säga internationell miljöpolitik.

2014: Margit Mayer, professor i statsvetenskap vid Freie Universität Berlin
Hon forskar inom området urban sociologi: urbana sociala rörelser, om social polarisering och dess orsaker i storstäder, och kommer att vara på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Thomas Saalfeld, professor i statsvetenskap vid Universität Bamberg.
Han kommer att tillbringa sin stipendietid på statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet, där han ska ingå i en forskargrupp som leds av professor Torbjörn Bergman och Johan Hellström.

Tidigare år: Några av de tyska och svenska forskare som tidigare har fått stipendiet är Lars Bäckman som 2008 begav sig till Tyskland och  Antje Hornscheidt som 2009 bjöds in till ett flertal svenska institutioner för en gästforskarvistelse. År 2010 gick stipendiet till Horst Junginger, Universität Münster, knöts till Forum för Tysklandsstudier och Historiska institutionen vid Uppsala universitet. 2012 års stipendium gick till Helma Lutz, professor i Women´s and Gender Studies vid Johan Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt. Hon ska gästforska under sex månader vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) och Tema Genus vid Linköpings universitet.