Stöd till öppen tillgång

2020-10-01

Forskare som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond ska publicera sina forskningsresultat så att de är tillgängliga för alla gratis på internet.

Du kan söka stöd till öppen tillgång från RJ om:

 • du har/har haft bidrag från RJ i stödformen Projekt eller RJ Sabbatical
 • ditt bidrag beviljats till och med 2019
 • du har slutredovisat inte senare än för 5 år sedan
 • kostnaderna du söker är rimliga
 • du följer RJ:s riktlinjer för öppen tillgång.

Skicka in en ansökan i word-format till ansvarig forskningssekreterare. Ansökan ska innehålla följande:

 • RJ-projektets diarienummer
 • Aktuell anslagsförvaltare
 • Kortfattad beskrivning av det du söker medel för (exempelvis vetenskaplig artikel, monografi)
 • Kortfattad beskrivning av hur peer review genomförs
 • Länk till/information om förlaget
 • Information om vilken licens som kommer att användas, används olika licenser (för exempelvis bilder eller text) anges detta.
 • Information om vilken typ av öppen tillgång du söker medel för (guld, grön eller hybrid).
 • Eventuell embargotid
 • Den sökta totalsumman i svenska kronor med specifikation för respektive delsumma, inklusive eventuella indirekta kostnader (uträknade enligt den modell som anslagsförvaltaren använder).

Vänligen notera:

 • För allt övrigt stöd till forskning använder vi oss av vår egen modell för beräkning av bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • RJ ersätter kostnader som du har haft.
 • Medel som beviljas ska rekvireras för att kunna betalas ut till en anslagsförvaltare.
 • Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till RJ (adress), vi tar ej emot fysiska exemplar.