Fakta om Pro Futura

2019-06-13
 • Mellan 1999 och 2019 har 58 Pro Futura-forskare antagits. Dessutom har ytterligare två forskare varit knutna till programmet.
 • Pro Futura-forskarna har bedrivit forskning inom arkeologi, bibelvetenskap, bysantinologi, demografi, ekonomisk historia, engelska, etik, filosofi, franska, historia, idéhistoria, juridik, klassiska språk, klinisk neurovetenskap, kognitionsvetenskap, kulturgeografi, lingvistik, litteraturvetenskap, nationalekonomi, politisk idéhistoria, psykolingvistik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, vetenskapshistoria och vetenskapsteori.

 • Hittills har 18 Pro Futura-forskare blivit professorer antingen under sin tid i programmet (9) eller efter avslutat program.

 • 6 nuvarande eller tidigare Pro Futura-forskare är eller har varit ledamöter av Sveriges unga akademi.

 • Av forskarna har 34 varit män och 24 kvinnor.

Som en del av programmet vistas Pro Futura-forskarna vid ett utländskt spetsforskningsinstitut eller universitet.
Bland dessa institut finns: Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS), Stanford University; Center for European Studies, Harvard University; Institut d'études avancées de Paris; L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - Paris; Collège d'études mondiales – Paris; Wissenschaftskolleg zu Berlin; Carnegie Mellon University, Pittsburgh; Centre for Advanced Religious and Theological Studies (CARTS), University of Cambridge; Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), University of Cambridge; Clare Hall, University of Cambridge; Institute for Logic, Language and Computation, University of Amsterdam; Institute for Social Research, Oslo; Institut für Zeitgeschichte, Berlin; Lichtenberg-Kolleg, University of Göttingen; London School of Economics and Political Science (LSE); Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG), Berlin; New York University; Stanford University; University of British Columbia; University of California at Berkeley; University of Toronto.

Pro Futura-forskarna har nominerats av följande universitet:

 • Cambridge universitet (8 nominering)
 • Göteborgs universitet (6 nomineringar)
 • Karolinska Institutet (1 nominering)
 • Linköpings universitet (1 nominering)
 • Linnéuniversitetet (1 nominering)
 • Lunds universitet (7 nomineringar)
 • Mittuniversitetet (1nominering)
 • Stockholms universitet (14 nomineringar)
 • Tartu universitet (2 nominering)
 • Umeå universitet (4 nomineringar)
 • Universitetet i Oslo  (1 nominering)
 • Uppsala universitet (10 nomineringar)
 • Örebro universitet (1 nominering)
 • Åbo Akademi (1 nominering)

Pro Futura-forskarna har kommit från följande universitet:

 • Cambridge universitet
 • Göteborgs universitet
 • Helsingfors universitet
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Max Planck institutet för psykolingvistisk
 • Oxford universitet
 • Stockholms universitet
 • Tartu universitet
 • Umeå universitet
 • Universitetet i York
 • Universitetet i Oslo
 • Uppsala universitet
 • Åbo Akademi
 • Örebro universitet