Forskningsinitiering

2020-01-27

Slutredovisningen ska ske senast ett år efter beslut.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den kvalitativa slutredovisningen ska omfatta minst 2 000 och maximalt  10000 tecken (inklusive blanksteg). Den kan göras antingen på svenska eller engelska och syftet är ge återkoppling till kansliet.

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets viktigaste resultat.
  • Nya projekt och nätverk som genererats genom projektet.
  • Eventuella publikationer. För forskare finansierade av RJ gäller att de ska publicera vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur kravet på öppen tillgång har säkerställts.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.