Stipendier

2013-12-13

Merparten av stödet utgår i form av projektanslag, som söks i konkurrens under den årliga utlysningen, men RJ har också en rad andra forskningsstöd, som stipendier och riktade utlysningar. Samtliga utlysningar och stipendier satsningar annonseras på webbplatsen, RJ:s Facebook-sida och i nyhetsbrevet när det skickas ut.