Anslag beviljade till och med 19 oktober 2016

2016-10-14

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

Du som har fått anslag kan ladda ner rekvisitionsblanketten tidigast 29 januari 2016.

Första utbetalningen görs efter att RJ har tagit emot kontraktet, tidigast 2 februari 2016.

Fylla i rekvisition:

  • Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  • Fyll i rekvisitionsblanketten. Begär ett belopp som motsvarar cirka 6 månaders planerad förbrukning.
  • Skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.

Följande rekvisitioner ska följa den av RJ godkända budgeten. De får avse högst 6 månaders beräknad förbrukning. Summan och delbeloppen framgår av kontraktet.