Anslag beviljade från och med 20 oktober 2016

2017-11-09

RJ betalar ut anslag efter att ha tagit emot en rekvisition från projektledaren.

Du som har fått anslag kan ladda ner rekvisitionsblanketten tidigast 1 juli året efter att ditt anslag beviljades.

Första utbetalningen görs efter att RJ har tagit emot kontraktet (dock tidigast 20 augusti).

Fylla i rekvisition:

  • Logga in på samma sätt som vid ansökan.
  • Fyll i rekvisitionsblanketten enligt anvisningen. Begär ett belopp som motsvarar cirka 6 månaders faktiska kostnader.
  • Skicka rekvisitionsblanketten till rekvisition@rj.se.

Följande rekvisitioner ska följa den av RJ godkända budgeten. De får avse högst 6 månaders faktiska kostnader. Summan och delbeloppen framgår av kontraktet.