”Din mamma är en hora!” Ungdomars svordomar kartläggs

2014-01-22

Antje Hornscheidt är genusforskare och verksam vid Humboldt universitetet i Berlin, där hon sedan flera år forskat om språk och genus. Nu har hon bjudits in som Humboldt-stipendiat till Uppsala och Lunds universitet. Humboldt-stipendiet delas sedan flera år tillbaka ut gemensamt av RJ och Humboldt-Stiftung. Tanken är att en framstående tysk forskare ska få möjlighet att vistas i Sverige under ett år.

Framför allt har Antje Hornscheidts forskat om språk och diskriminering. Hon har tidigare analyserat inrednings- och mattidningar, och visat att tidningarna fortfarande kan beskriva en stil som kolonial i positivt, trots den historia som kolonialismen har. I Sverige ska denna forskning bearbetas, och bli en bok om kolonialismens inflytande på språket.

Dessutom håller hon på att kartlägga hur ungdomar använder det vi i dagligt tal kallar gliringar, tillmälen eller skällsord, men som Antje Hornscheidt kallar för pejoriseringar.

- Jag undersöker vad skällsorden betyder, och menar att man ska se dem som språkliga handlingar, det vill säga mer än bara ord.

Det har redan gått ut enkäter till tyska och svenska ungdomar och det är analysen av de svaren som hon kommer att arbeta med i Sverige.

- Dessutom så vill jag intervjua ungdomarna för att få reda på hur de uppfattar språket och de glåpord och tillmälen de använder. Det är till exempel vanligt att unga människor använder ordet bög ungefär i betydelsen ful eller dålig. En sak kan vara bögig, det vill säga ful. Men frågan om ungdomarna är medvetna om ordens valörer, vad orden har för historia och dolda innebörder, säger Antje Hornscheidt.

Svenska och tyska ungdomar svär också på olika sätt. Tyskar använder sig mer av sexuella tillmälen och intellektuella förminskningar, som exempelvis idiot.

- Svenska ungdomar säger ”din mamma…”, och inte bara invandrade ungdomar, utan alla. Jag undrar vad det betyder, eftersom pejoriseringar tydligt visar vilka förändringar som sker i ett samhälle och vilka tabun som finns.

En intressant aspekt på ungdomars användning av svordomar är att de svär för att utmana den äldre generationen, inte minst sina föräldrar.

- Samtidigt visar mina undersökningar att unga visserligen svär kreativt, men att deras pejoriseringar ofta anknyter till ett konservativt sätt att se på samhället. Det är på sätt och vis paradoxalt.