Ny portal för den svenska IT-historien

2014-01-22

Den svenska IT-historien har fått en egen webbplats. Det är en ny och levande portal för allt det omfattande och unika material som skapats i projektet "Från matematikmaskin till IT", som är ett samarbete mellan Tekniska museet, KTH och Dataföreningen.

Projektet finansieras främst av Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Statens kulturråd.

- Nu bjuder vi in alla intresserade att ta del av detta spännande material, använda och vidareutveckla det. Skolor, forskare, media och allmänheten är alla välkomna, säger Dataföreningens tidigare ordförande Rolf Berndtson som leder projektet.  

- Om du själv varit en del av IT-historien vill vi gärna ha din berättelse. Du kanske har material i form av foton, filmer, manualer eller föremål som du kan bidra med,  fortsätter han.

- Vill du göra ett skolarbete så finns här ett rikt material att arbeta med, liksom för lärare, forskare och journalister, tillägger Peter Du Rietz, intendent vid Tekniska museet och redaktör för den nya webbplatsen.

Intervjuer och vittnesseminarier

- KTH har sedan flera år samarbetat med Tekniska museet och Dataföreningen för att dokumentera den svenska IT-historien, berättar Per Lundin, forskare vid KTH, som arbetat med projektet.

- Syftet är att samla in, förvalta och tillgängliggöra källmaterial om svensk IT-historia i form av kunskapsöversikter, intervjuer, vittnesseminarier och självbiografier med tonvikt på perioden 1950-1980, säger han.

Efterhand som dokumentationen inom olika fokusgrupper slutförts och sammanfattats i slutrapporter, har grupperna successivt avvecklats. Vid utgången av 2008 var arbetet inom totalt 16 fokusgrupper avslutat. Sammantaget blev resultatet 18 kunskapsöversikter, 47 vittnesseminarier, 166 intervjuer och 21 slutrapporter.

Materialet har därefter överförts till Tekniska museet.

Kunskapsöversikterna finns arkiverade på Tekniska museet. Majoriteten av de redigerade vittnesseminarierna finns tryckta i KTH:s rapportserie TRITA-HST.

Dataföreningen IT-veteraner tog initiativet!

Idén att dokumentera den svenska IT-historien väcktes 2002 i Dataföreningens nätverk för IT-veteraner. Hur uppstod Sveriges IT-bransch? Vad ligger bakom framgångar och misslyckanden? Vilka erfarenheter kan vi dra inför framtiden?

Tiden var knapp, insåg medlemmarna i nätverket, eftersom många av pionjärerna, med sina unika minnen, inom tio år kan ha avlidit.

Projektet har en styrgrupp som leds av Rolf Berndtson, och består av en blandning av praktiker och forskare. Med sitter Arne Kaijser, professor vid KTH, Helene Sjunnesson, Tekniska museet, Gunnar L. Johansson, före detta vd vid Volvo, Per Olofsson, före detta vd vid Svenska IBM, Inger Gran, föreningsdirektör vid Dataföreningens Stockholmskrets, Anne-Marie Fransson, IT & Telekom-företagen, Peter Du Rietz, Tekniska museet, Per Lundin, historiker och forskare vid KTH, samt Per Olof Persson, konsult och sekreterare för styrgruppen.

- Vår förhoppning är att detta ska bli en levande webb som utvecklas hela tiden, säger Peter Du Rietz.