Hedersvåld i Turkiet analyseras av svensk forksare

2014-01-29

Åsa Eldén är en av tre forskare som fått tjänst på de svenska forskningsinstutet. Hon är placerad i Istanbul och ska undersöka "gendered violence" i turkisk massmedia.

Tre forskare, Åsa Eldén, Cecilia Olovsdotter och Jenny Wallensten har blivit tilldelade forskartjänster vid de Svenska Forskningsinstituten. De båda förra ska forska vid Institutet i Istanbul och Wallensten vid institutet i Athen. Syftet med satsningen var att bredda forskningen vid instituten, samt att möjliggöra för forskare att verka i en internationell miljö, vilket alla tre nu får möjlighet att göra.

Åsa Eldéns projekt handlar om kön och våld i en turkisk kontext.

Vad är det du ska göra?

 -Jag ska titta på hur man talar om ”gendered violence” i turkisk massmedia. Jag började intressera mig för det i samband med att mina studenter här på Boğaziçi University, där jag undervisar, gjorde mig uppmärksam på mönster som påminde om Sverige. Jag har tidigare forskat om förståelsen av hedersvåld i en svensk kontext, och enkelt uttryckt så blir det ofta förstått utifrån begreppen vi och dom, där vi inte slåss, men dom gör det. Och likadant verkade det se ut när mina studenter undersökte fenomenet i turkiska massmedier. En student som undersökte en daglig såpa kunde se tydliga kopplingar till både kön och etnicitet och till ett tydligt vi/dom. Det var intressant, säger Åsa Eldén på telefon från Istanbul.

Precis som härhemma fanns det alltså en tydlig uppdelning i en rad dikotomier: modern-traditionell, väst-öst och så för Turkiets del turkisk-kurdisk. Den motsvarades i Sverige av svenskar-invandrare. Åsa Eldén menar att vi konstruerar sådana motsatserna för att förstå hedersvåldet, men också för att hålla det ifrån oss. Och nu vill hon alltså se hur den typen av konstruktioner görs och skapas i Turkiet.

 - Jag tror att man genom att så att säga ta omvägen om en annan kultur kan få perspektiv på det svenska, och i det här fallet den svenska våldsdiskursen. Och så är det förstås intressant att undersöka det här i ett turkiskt sammanhang.

Till skillnad från vad man kanske kan tro är frågan om könsrelaterat våld hett debatterad i Turkiet. Den turkiska kvinnorörelsen har länge debatterat och agerat i frågan, sedan 2005 har man en lagstiftning som håller hög klass, och 2008 publicerades en omfångsundersökning om våld.

 - Undersökningen visade att acceptansen för våld är väldigt låg bland turkiska kvinnor, få ansåg att det fanns några legitima skäl för en man att utöva våld. Den visade också att skillnaderna i kvinnors våldsutsatthet var små mellan de västra (turkiska/moderna) och östra (kurdiska/traditionella) delarna av Turkiet. Just det var ett resultat som uppmärksammades i turkisk press, eftersom det utmanar de fördomar som finns här om vilka det är som slår.

Tjänsten som Åsa Elden fått är tre år. Den som vill kontakta henne eller någon av de andra institutsforskarna gör det lämpligen per mail.

Fil. dr Åsa Eldéns projekt heter Gendered Violence in the Turkish Media asa.elden@samgenus.uu.se
Fil. dr Cecilia Olovsdotters projekt heter Virtue, glory, immortality: on the applications and meanings of the architectural figure-frame in late Roman and early Byzantine imagery (c. 180-600 CE), hon nås på cecilia.olovsdotter@telia.com
Fil. dr Jenny Wallenstens projekt heter Active strategies for communicating with the divine in the Hellenistic and early Roman period, hon nås på jenny.wallensten@sia.gr